Berikut beberapa E-Jurnal : Agric Hum Values 2014 Agric Hum Values 2015 Agric Hum Values 2016 jesd vol 6 no 24 th 2015 jesd vol 7 no 22 th 2016 jesd vol 7 no 23 th 2016 jesd vol 7 no 24 th 2016 jurnal IFAMR V17I1 2014 jurnal IFAMR V17I2 2014 jurnal IFAMR V17I3 2014 jurnal IFAMR V17I4 2014 jurnal IFAMR V18I1 2015 jurnal IFAMR V18I2 2015 jurnal IFAMR V18I3 2015 jurnal IFAMR V18I4 2015 jurnal IFAMR V19I1 2016 jurnal IFAMR V19I2 2016 jurnal IFAMR V19I3 2016 jurnal IFAMR V19I4 2016